top of page
Intensiv träning
Vikliniks fullutrustade gym har nu öppnat. 
Viklinik_karamell_light_orange.png

Hälsoskolor

Viklinik_svush.png
Vi erbjuder hälsoskolor för olika grupper för att minska dina besvär och öka din funktion. Hälsoskolorna kombinerar träning med föreläsningar.
Viklinik_svush.png
Las mer om halsoskolor

Så fungerar det

Bedömning

Varje hälsoskola föregås av en bedömning av legitimerad personal. 

Individuell anpassning

Din fysioterapeut anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår sker en kontinuerlig utvärdering av träningen som anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Träningen pågår normalt under 8 veckor med målet att öka din funktion och minska dina besvär. Träningen består av såväl styrketräning som pulsökande träning och kombineras med utbildning. För att delta behöver legitimerad personal bedömma det som lämpligt för dig. Nedan kan du direkt boka tid för bedömning av en fysioterapeut.
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Hur anmäler man sig en hälsoskola?

För att delta i en hälsoskola måste legitimerad personal bedömma detta som lämpligt för dig. Din fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, dietist eller kurator kan boka in dig men du kan också själv söka till någon av våra fysioterapeuter. Du söker direkt genom att boka ett nybesök till någon av våra fysioterapeuter. 

Våra hälsoskolor

Kattko poserar
MammaGravid

Träning och behandling under graviditet

Spädbarn och yoga
MammaBebis

Träning och behandling efter graviditet.

Artrosskola tjanst.jpg
Artros

Aktiv behandling enligt senaste vetenskapen för dig med artros.

Image by Geert Pieters
Gilla träning

Träning för dig som vill börja gilla att träna.

meditation Class
Mindfulness

Hantera din smärta, stress och oro.

Köra ett lopp
Seniorskola

Aktiv träning och utbildning för dig +55 med åldersrelaterade besvär.

Föreläsning
ReDO®

Kurs där du lär dig hantera din stress och träffa andra i liknande situation.

Handtraningsgrupp.png
Handartrosgrupp

Handträningsgrupp för dig med artros i händerna. 

Yoga Pose
Mediyoga

För dig som vill höja din livskvalité och minska stress och oro.

Föreläsning
Självmedkänsla

Träning för dig som vill behandla dig själv med omsorg och förståelse snarare än strängt och fördömande.

bottom of page