top of page
Kattko poserar

MammaGravid

Träning och behandling under din graviditet
Att vara aktiv under din graviditet är den bästa investeringen för dig och din bebis. För dig som har besvär under din graviditet kan få hjälp av iKLINIKs fysioterapeuter med Mammamage certifiering. Högkostnadskort och frikort gäller.
Viklinik_svush.png
Gravid

Så fungerar det

Bedömning

Inför varje gruppstart görs en individuell bedömning.

Individuell anpassning

Din fysioterapeut anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår så  sker en kontinuerlig utvärdering av träningen och den anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Vi kan hjälpa dig med information och rådgivning, träning, smärtlindring och bäckenledsbälte. För att delta i vår gruppträning för gravida behöver legitimerad personal bedömt det som lämpligt för dig. Nedan kan du direkt boka tid för en bedömning av en fysioterapeut.
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Information och rådgivning

Du får ett individuellt besök där en bedömning inom området görs av utbildad fysioterapeut. Vid besöket diskuterar vi kring din nuvarande fysiska status, förväntningar- och eventuella orosmoment under graviditeten, samt ger råd och lägger upp en plan för att bibehålla träning och fysisk aktivitet under hela graviditeten.

Träning

Du får hjälp med upplägg av träning anpassad utifrån din nuvarande aktivitetsnivå, dina mål, ambitioner och hur långt in i graviditeten du är. Träningen anpassas därefter allt eftersom graviditeten fortlöper. Att ha en aktiv livsstil med träning under graviditeten har en mängd fördelar; tex ökat fysiskt och psykiskt välmående, minskad smärta kring rygg och bäckenleder och en snabbare återhämtning efter förlossning. Träning påverkar även fostrets hälsa. Studier har bland annat visat att motion kan ge goda effekter på barnets hjärtfunktion på lång sikt.

Vi erbjuder även gruppträning tillsammans med andra gravida en gång i veckan.

Gravidtraning_fysioterapeut_lund

Smärtlindring

Vid behov kan du få smärtlindrande behandling i form av TENS och laser. Detta kombineras med anpassade rörelser och träning – då en anpassad men bibehållen fysisk aktivitet alltid är målet på grund av de fördelar detta ger under en graviditet. Aktivitet och träning kan också verka smärtlindrande.

Bäckenledsbälte

Besväras man av graviditetsrelaterad bäckenledssmärta (tidigare kallat foglossning) kan ett anpassat bäckenledsbälte vara till stor hjälp. För att få så god effekt som möjligt är det nödvändigt att hitta en modell som passar dig. Vi ett par modeller och storlekar som du som gravid kan prova ut tillsammans med oss.

Ansvarig fysioterapeut

Erika_zeraidi_fysioterapeut_viklinik_vardcentral_lund_cut.png
Erika Zeraidi
bottom of page