top of page
gdpr_vardcentral_lund.png

GDPR och hantering av personuppgifter

Det är av yttersta vikt för oss att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Inom Viklinik sparar vi inga personuppgifter som vi inte enligt lag är skyldiga att spara. Uppgifter om dig som klient hos Viklinik sparas i ett säkert personbundet journalprogram. Hantering av journaluppgifter hanteras enligt journalföringslagen HSLF-FS 2016:40.

Rådgivning via telefon, videosamtal och meddelandetjänst (app)

Rådgivning som sker via telefonsamtal, videosamtal och meddelandetjänst (app) finns sparade i personbunden säker journal.

Kommunikation via epost

Vi råder ingen att skicka personuppgifter eller känsliga uppgifter via epost till oss. Mail som innehåller personuppgifter raderas inom en vecka.  Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

bottom of page