top of page
Psykolog_vardcentral_lund.png

Hälsosamtal

Din hälsa och livsstil är viktig och har betydelse för hur du mår. Vad du äter, hur mycket du rör på dig och dina sömnvanor spelar roll. Därför erbjuder vi hälsosamtal där vi tillsammans går igenom dina levnadsvanor och ser över hur du kan skapa förutsättningar för en god hälsa. Syftet med hälsosamtalet är att uppmärksamma riskfaktorer samt ge dig kunskap om vad du själv kan göra för att minska risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.   

Samtalet kommer ske tillsammans med legitimerad vårdpersonal och tar ungefär en timme. Vi går igenom dina nuvarande vanor 

fysisk aktivitet, kost, tobak och alkohol samt stress. Du får därefter råd och stöd utifrån dina behov och tillsammans med samtalsledaren för du upp en plan för att bibehålla och eventuellt förbättra dina levnadsvanor. Vid behov kan du sedan få fortsatt av fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog eller dietist. Hälsosamtalet är för alla, oavsett om du känner dig helt frisk eller har en sjukdom

Även små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa. Läs mer nedan om hur du kan påverka olika saker:

Träning och fysisk aktivitet

Mat/tobak/alkohol

Psykisk hälsa

Såhär går det till
  1. Inbjudan till hälsosamtal. Du som är intresserad fyller i formulär via nedanstående länk. Vi kommer sedan kontakta dig för att boka in tid till hälsosamtalet samt provtagning

  2. Svara på frågor. Inför besöket ska du svara på frågor angående din hälsa, dessa får du skickade via mail i samband med att du bokar besök

  3. Lämna blodprov på Viklinik. Du ska lämna blodprover senast en vecka inför besöket. Tid för detta bokas i samband med att du bokar ditt hälsosamtal. Provtagning sker på morgonen och när du lämnar proverna ska du vara fastande. Detta innebär att du inte ska ha druckit eller ätit senaste 10 timmarna innan provtagning. 

  4. Hälsosamtal. Samtalet sker med legitimera vårdpersonal. Under hälsosamtalet utgår ni från dina svar på frågorna samt resutaten på blodproverna. Besöket är kostnadsfritt. 

  5. Efter besöket. Du får råd och stöd utifrån dina behov och gör tillsammans med samtalsledaren upp en plan för att bibehålla och eventuellt förbättra goda levnadsvanor. Du väljer såklart själv om du vill ha råd och stöd till förändring.

Du som ska på ett hälsosamtal
  1. Du som fått en tid till hälsosamtal ska innan besöket

  2. Fylla i hälsoenkät

  3. Lämna blodprover på vårdcentralen senast 1 vecka innan besök. Tid för detta bokas i samband med att besök bokas

Om du inte kan komma på ditt bokade besök är det viktigt att du hör i god tid och avbokar tid alternativt bokar en ny tid. Detta gäller både provtagning och hälsosamtal. Observera att du debiteras enligt Region Skånes taxa för sen avbokning eller uteblivet besök.

Mer om vilka förändringar du kan göra

Träning och fysisk aktivitet​

All form av rörelse har en positiv inverkan på din hälsa. Det leder till ökad energi, ökad styrka, förbättrad koncentrationsförmåga samt förbättrat minne. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för flertal sjukdomar. Detta gäller även vardagsaktiviteter så som aktiv transport till och från arbetet, trädgårdsarbete och hushållssysslor.

Mat, tobak och alkohol

Vad, hur mycket samt hur ofta du äter kan påverka din hälsa. Genom att se över kostvanor och göra små förändringar kan du göra skillnad. Att avstå tobak samt minska konsumtion av alkohol har stora fördelar för din hälsa.

Psykisk hälsa och sömn

Vår hälsa påverkas inte bara av hur vi mår fysiskt utan såklart även hur vi mår psykiskt. Stress, oro, relationer och andra saker som händer i livet kan göra att vi mår sämre. Återhämtning är viktig och sömnen behövs för att hjärnan ska kunna bearbeta intryck under dagen. Bättre sömn gör att vi lättare kan klara stress och påfrestningar under dagen

Mer om förändringar
bottom of page