top of page
Doctor Examining Patient
Erbjuds fr o m
1 sept 2024

Hälsoundersökning

Viklinik Vårdcentral i Lund är vårt mål att inte bara behandla ohälsa utan även att försöka förebygga de eventuella riskerna för framtida sjukdom med livsstilsråd, aktivitet och tidiga hälsoinsatser. Men sjukvårdens uppdrag är inte anpassat till att utreda fullt friska individer. Om du känner dig frisk, men ändå upplever att du vill få kontroll på dina eventuella riskfaktorer och blodvärden så erbjuder vi två olika typer av hälsoundersökningar. En basundersökning och en lite mer omfattande undersökning. 

Varför ska man göra en hälsoundersökning?

Hälsoundersökningar kan göra att man upptäcker och kan hantera hälsoproblem i ett tidigt skede, möjligen redan innan du ännu upplevt symtom från dem, vilket kan främja tidiga insatser och minska behovet av mer omfattande behandlingar.

Hälsoundersökningar är till för dig som känner dig frisk men ändå vill ha en objektiv medicinsk bedömning av din hälsa, riskfaktorer eller tidiga tecken på sjukdom.

Våra hälsoundersökningar

BAS

Hälsoundersökningen BAS ger såväl dig som oss en god bild över din hälsa. 

 • Vikt

 • Längd

 • BMI

 • Midjemått

 • Blodtryck

 • Blodvärde (HB)

 • Blodsocker (P-glukos)

 • Kolesterol LDL, HDL

 • Kartläggning av levnadsvanor

Pris 3000 kr

Kontakta oss på hej@viklinik.se

PLUS

I vår hälsoundersökning PLUS får du allt som ingår i BAS plus utökade undersökningar.

 • Levervärden - Leverprover

 • Njurvärden - Njurprover

 • P-glukos

 • Kolesterol (LDL HDL)

 • Sköldkörtelprover -TSH/T4 (kvinnor)

 • Prostataprov - PSA (män)

 • EKG

Pris 5000 kr

Kontakta oss på hej@viklinik.se

För företag
Vill du ansluta dina medarbetare för en hälsoundersökning vänligen kontakta oss enligt nedan.

henrik@viklinik.se
bottom of page