top of page
Vikliniks fullutrustade gym har nu öppnat. 
Viklinik_karamell_light_orange.png

ReDO®

Viklinik_svush.png
Kurs där du lär dig hantera din stress och träffa andra i liknande situation.
Viklinik_svush.png

Så fungerar det

Bedömning

Individuell bedömning av en arbetsterapeut. 

Individuell anpassning

Din arbetsterapeut anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår så  sker en kontinuerlig utvärdering av träningen och den anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Läs mer redo
ReDO®-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. ReDO®-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Metoden

ReDO®-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 veckor. Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster; vilka vardagliga sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Start

Kursen startar 27/2 och kommer vara på måndagar mellan 13.00-14.30. 

Ansvarig arbetsterapeut

Jonna_jeansson_arbetsterapeut_viklinik_vardcentral_lund.png
Jonna Jeansson

jonna.jeansson@viklinik.se

bottom of page