top of page
Vikliniks fullutrustade gym har nu öppnat. 
women discussion group
Viklinik_karamell_light_orange.png
Mindfunessbaserad kurs i självmedkänsla. Träning i att hantera din inre kritiker och att möta dig själv med omsorg och förståelse.

Självmedkänsla

Viklinik_svush.png
Viklinik_svush.png

Så fungerar det

Bedömning

Individuell bedömning av en kurator. 

Individuell anpassning

Din kurator anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår så  sker en kontinuerlig utvärdering av träningen och den anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Läs mer mediyoga
Vi tränar i grupp under 8 veckor, 1 gång per vecka.  För att delta behöver legitimerad personal bedömt det som lämpligt för dig. Nedan kan du kontakta vår kurator för att boka in dig på kursen.
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Skillnader och likheter mellan mindfulness och självmedkänsla

 I både självmedkänsla och mindfulness är basen meditation. Båda kurserna består av 8 tillfällen och vid varje tillfälle har vi ett nytt tema med ett teoriavsnitt samt meditation. Man behöver inte ha tränat mindfuness för att kunna deltaga i självmedkänsla. I mindfulness tränar vi oss på medveten närvaro, vi fokuserar på det som sker i nuet utan att döma och värdera. I mindfulness frågar jag mig: vad är det som pågår inom mig, t.ex. jag känner smärta i en kroppen, jag känner oro, jag känner lugn och välbehag. I självmedkänsla tränar vi oss på att ta hand om oss själva när vi lider, på samma sätt som vi skulle ta hand om någon annan som vi älskar. Vi vill träna på att rikta vänlighet mot oss själva. I självmedkänsla frågar jag mig: Vad behöver jag nu, t.ex. jag behlver vara ensam, jag behöver vila.

Vem är kursen i självmedkänsla för?

Vem kan ha nytta av en kurs i självmedkänsla?

  • Personer med en stark inre kritiker.

  • Personer som har nära till att känna skuld och skam.

  • Personer med dålig självkänsla och självförtroende.

  • De som inte bör gå en kurs i självmedkänsla är om man befinner sig i en akut krisreaktion eller om man är mycket labil. Mindfulness och själmedkänsla kan väcka svåra känslor och vara provocerande och då är det viktigt att först ta hand om detta i en individuell behandling.

 

 

I självmedkänsla arbetar vi med tre komponenter:  

  1. Vänlighet gentemot sig själv kontra fördömande av sig själv. Att behandla sig själv med omsorg och förståelse snarare än strängt och fördömande. Att aktivt lugna och trösta sig själv.

  2. Allmänmänsklighet kontra isolering. Att se sin egen upplevelse som en del av en större mänsklig upplevelse, inte isolerande eller onormal. Att inse att livet inte är perfekt, och inte vi heller.

  3. Mindfulness kontra överidentifikation (att drunkna i känslan). Tillåter oss att vara med smärtsamma känslor så som de är. Undviker ytterligheter som att antingen trycka undan eller drunkna i smärtsamma känslor.

Vår ansvarige kurator

Porträtt_Jeanette_lilja_kurator_viklinik_vardcentral_lund.png
Jeanette Lilja

jeanette.lilja@viklinik.se

bottom of page