top of page
Vikliniks fullutrustade gym har nu öppnat. 
Yoga Pose
Viklinik_karamell_light_orange.png
Medicinsk yoga för dig som vill höja din livskvalité och minska stress och oro.

MediYoga

Viklinik_svush.png
Viklinik_svush.png

Så fungerar det

Bedömning

Individuell bedömning av en arbetsterapeut. 

Individuell anpassning

Din arbetsterapeut anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår så  sker en kontinuerlig utvärdering av träningen och den anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Läs mer mediyoga
Vi tränar i grupp under 8 veckor, 1 gång per vecka.  För att delta behöver legitimerad personal bedömt det som lämpligt för dig. Nedan kan du direkt boka tid för en bedömning av vår arbetsterapeut. 
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Vad menas med MediYoga?

MediYoga som metod (MOSI®) är utformat för användning i svensk hälso- och sjukvård som prevention, intervention och rehabilitering ofta som komplement och understödjande till standardbehandling.

Metoden består av standardiserade program innehållande flera verktyg som tränas metodiskt, enskilt eller i kombination; 

 

  • Medveten närvaro 

  • Andningsträning 

  • Fysisk Aktivitet 

  • Meditation 

 

Träningen kan utföras av alla, även för den som har fysiska begränsningar. Träningen individanpassas utifrån förutsättningar och behov. 

Syfte

Syftet med träningen är ökad livskvalitet genom ökad funktion både fysiskt och psykologiskt.  

För vem passar MediYoga?

Mediyoga passar för dig som är i behov av att sänka din stressnivå och även för dig som är i behov av att hantera och inte fastna i negativa/oroande tankar och vill bli mer närvarande.

MediYoga i grupp

Grupptillfällena fortlöper under 8 veckor, ett tillfälle per vecka. Vi startar upp 24/1 och kl 8.00-9.00 och träffars åtta onsdagar i rad. För att du ska kunna integrera mediyoga i ditt liv får du vid varje tillfälle med dig hemövningar som du arbetar med till nästkommande tillfälle.

Vår ansvarige arbetsterapeut

Jonna_jeansson_arbetsterapeut_viklinik_vardcentral_lund.png
Jonna Jeansson

jonna.jeansson@viklinik.se

bottom of page