top of page
Dance Class
Vikliniks fullutrustade gym har nu öppnat. 
Viklinik_karamell_light_orange.png

Dans för hälsa

Viklinik_svush.png
Dans för hälsa är en hälsoskola för dig som är kvinna och mellan 18-60 år och som vill förbättra ditt psykiska välbefinnande genom att dansa tillsammans med andra i samma situation.
Viklinik_svush.png

Så fungerar det

Bedömning

Individuell bedömning av legitimerad personal.

Individuell anpassning

Din fysioterapeut anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår så  sker en kontinuerlig utvärdering av träningen och den anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Läs mer seniorpromenad
Dans för hälsa pågår under 8 veckor med syfte att förbättra ditt psykiska välbefinnande. Dansen sker i grupp i Lund vid ett tillfälle per vecka.  Dans för hälsa leds av en fysioterapeut och sker i grupp där svårighetsgrad och innehåll anpassas individuellt och fokus läggs på kravlöshet och rörelseglädje. För att delta behöver legitimerad personal bedömt det som lämpligt för dig. Nedan kan du direkt boka tid för en bedömning av en fysioterapeut.
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Man_knaboj.png
Träning

Träning sker genom ett grupptillfälle/vecka under 8 veckor Träningen leds av en fysioterapeut.

Dans

Forskning visar på att det finns flera fördelar med dans för den psykiska hälsan. Den kan även förbättra din kondition, ge en bättre sömn, reducera stress och öka ditt allmänna välbefinnande. Många av oss upplever dessutom en ensamhet idag och gruppen är till för att du ska komma i ett sammanhang och träffa andra, kanske du till och med träffar en framtida vän.

Tid

Onsdagar mellan kl 08.00-09.00 i Lund. 

Vår ansvarige fysioterapeut

Adina_martinsson_fysioterapeut_viklinik_vardcentral_lund.png
Adina Martinsson-Löf
bottom of page