top of page
Rehabilitering_cykel.png

Fysioterapi och rehabilitering

Rehabilitering är ett mycket brett område, och innebär behandling för att återgå i normalt liv, eller så nära som möjligt. Det kan betyda att du behöver specialanpassad träning, hjälpmedel, en periods sjukskrivning och/eller läkemedelsbehandling. Vi har både fysioterapeuter och arbetsterapeuter som kan hjälpa dig vidare. 

Fysioterapeut

Fysioterapeuterna/Sjukgymnasterna har en stor och viktig roll inom Viklinik då fysisk aktivitet är grunden till att bli frisk och på lång sikt hålla sig frisk. Viklinik Vårdcentral Lund har egna fysioterapeuter som arbetar i nära samarbete med vårdcentralens andra yrkesgrupper och med IKLINIKs fysioterapeuter.

Våra fysioterapeuter är första instans och ansvariga för diagnostik, behandling och rehabilitering, när du söker för besvär från rörelseapparaten. Fysioterapeuterna är även ansvariga för våra hälsosamtal och för våra hälsoskolor. Läs gärna mer om våra hälsoskolor här.

 

Viklinik Vårdcentrals fysioterapeuter tar hand om dom flesta besvär som du som patient kan behöva hjälp med. Gäller det idrotts och motionsrelaterade besvär så är det främst iKLINIKs fysioterapeuter du kommer träffa.  

Arbetsterapeut

Arbetsterapi kan ta sig uttryck på olika sätt, beroende på hur din situation ser ut. Behandlingen anpassas efter varje enskild persons behov och arbetsterapeuten jobbar med människan som helhet. Läs mer om vår arbetsterapi här. 

Idrottsmedicin

Om du har en motions och idrottsskada har vi många fysioterapeuter med lång erfarenhet och kompetens som kan ta emot dig med korta väntetider. Läs mer och boka tid under avsnittet idrottsmedicin.

Hälsosamtal

En del av vårt rehabuppdrag innebär att erbjuda hälsosamtal för 40- och 50-åringar. Läs mer om hälsosamtalen här. 

FYSS/FAR

Våra läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor kan skriva ut aktivitet på recept (FYSS/FAR). Läs mer om FYSS/FAR här

Rehabkoordinator

Vid längre sjukskrivningar kan det ibland bli aktuellt att träffa vår rehabkoordinator

Rehabilitering

Rehabilitering är ett mycket brett område, och innebär behandling för att återgå i normalt liv, eller så nära som möjligt. Det kan betyda att du behöver specialanpassad träning eller hjälpmedel, en periods sjukskrivning eller läkemedelsbehandling.

Vi hjälper dig och lotsar dig genom förbättringen och du får kontakt med fysioterapeut, samtalsbehandlare och läkare utifrån behov.

Viklinik Vårdcentral Lund har en egna fysioterapeuter men beroende på besvär kan det vara så att du träffar någon utav iKLINIKs fysioterapeuter. 

Idrottsmedicin

Om du har en idrottsskada har vi stor kapacitet med många fysioterapeuter som kan ta emot dig med korta väntetider. Läs mer under avsnittet idrottsmedicin.

Hälsosamtal

En del av vårt rehabuppdrag innebär att erbjuda hälsosamtal för 40 och 50 åringar. Läs mer om hälsosamtalen här. 

FYSS/FAR

Våra läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor kan skriva ut aktivitet på recept (FYSS/FAR). Läs mer om FYSS/FAR här

Rehabkoordinator

Vid längre sjukskrivningar kan det ibland bli aktuellt att du får träffa vår rehabkoordinator

bottom of page