top of page
Arbetsterapeut_vardcentral_lund.png

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut kan hjälpa dig som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att utföra dagliga aktiviteter i hemmet, på jobbet eller på fritiden. 

Arbetsterapi kan ta sig uttryck på olika sätt, beroende på hur din situation ser ut. Behandlingen anpassas efter varje enskild persons behov och arbetsterapeuten jobbar med människan som helhet. Det kan till exempel handla om:

  • träning och rehabilitering

  • utprovning av tekniska hjälpmedel

  • rådgivning och bedömning inför anpassning av din bostad

  • stöd i att hitta vanor och rutiner som ger balans i vardagen.

Hälsoskolor och grupper

Vår arbetsterapeut erbjuder även olika typer av gruppaktiviteter för att du skall förbättra din funktion minska dina besvär. 

ReDO® är den kurs där du lär dig hantera din stress och träffa andra i liknande situation. Läs mer här.

Seniorpromenad är för dig som är över 60 år och vill komma igång mer med vardagsmotion. Läs mer här. 

bottom of page