top of page

Synpunkter på vården

Vi vill gärna veta vad du tycker om vården hos oss. Verksamheten är till för dig som patient och du får gärna komma med egna förslag hur vi kan förbättra oss. Om du har drabbats av en skada eller händelse i vården vill vi gärna veta det så snart som möjligt så vi kan stötta dig som patient eller utreda och gå vidare med anmälan till försäkringsbolag och myndigheter om det behövs.
Kontakta Personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den Vårdcentralen. Du kan antingen ringa eller skicka brev till oss alternativt maila direkt till verksamhetschef

marcus@viklinik.se

LÖF Personskadereglering

Liksom all offentligt finansierad vård är vi försäkrade i LÖF – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Om du drabbats av skada när du vårdats hos oss kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Du kan anmäla på https://lof.se/patient eller hämta en blankett på den enhet där du fått vård och behandling. 

Patientförsäkring

Viklinik har tecknat sin Patientansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar. Via Länken anmäler du patientskada hos Länsförsäkringar lansforsakringar.se Du kan också kontakta Länsförsäkringar på tel: 040-633 80 00.

Läkemedelsförsäkring

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att ansöka om ersättning. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du inte har fått hjälp med dina synpunkter direkt från oss eller via patientnämnden kan du anmäla till IVO om:

  • du råkat ut för är allvarligare händelser inom vården och fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller om du är närstående till någon som avlidit pga vårdskada

  • du råkat ut för händelser i vården i anslutning till tvångsvård eller på annat sätt fått en negativ påverkan av självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Rättelse eller förstörning av journal

Om du upptäcker felaktigheter i din journal ska du i första hand kontakta den mottagning där du fått vård och behandling för att få den rättad. Du har alltid rätt att få inskrivet i din journal att du har en avvikande uppfattning om något som står där. Om du inte tycker detta är tillräckligt önskar få hela eller delar av din journal förstörd ska du vända dig till IVO

bottom of page