top of page

Torticollis och skallassymetri

Torticollis är en relativt vanlig åkomma hos små barn. Det är inte farligt och det går att behandla. Ju tidigare vi upptäcker och behandlar det, desto mindre är risken för att barnet ska få några besvär i framtiden av sin torticollis. Torticollis beror på en stramhet eller ökad spänning i halsmuskeln och stramheten kan sitta antingen på barnets högra eller vänstra sida. När barnet blir större blir skallen hård, därför är det viktigt att behandlingen och åtgärderna sätts in så fort som möjligt.
Orsaken är inte helt klarlagd, men man tror att muskeln har påverkats av barnets läge under graviditeten och förlossningen.
Symtom
  • Barnet håller huvudet böjt eller roterat åt en sida och hamnar ofta i denna ”favoritposition”. Det har svårare att röra huvudet åt andra hållet.

  • Barnet kan också få en sned huvudform (skallasymmetri) om det ligger mycket med huvudet åt ena sidan. Den uppstår på grund av att barnet ofta föredrar att ligga med huvudet roterat/ vridet åt samma håll. När barn är små är deras skallar mjuka och därför kan den bli sned på ganska kort tid. Så länge barnet är litet är det lätt att åtgärda en sned huvudform. När barnet blir större blir skallen hård. Därför är det viktigt att behandlingen och åtgärderna sätts in så fort som möjligt

bottom of page