top of page
Barnhalsovard_vardcentral_lund.png

Barnhälsa

Våra fysioterapeuter är utbildade för att bedöma torticollis och skallassymetri hos små barn. Nedan kan läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt barn.  
Undersökning

Vi gör en noggrann och strukturerad undersökning av ditt barns rörlighet, muskelfunktion och eventuella asymmetrier - detta för att kunna anpassa behandlingen och kunna följa barnets utveckling.

Information

Tillsammans går vi igenom vad som är viktigt att tänka på hemma och ser till att ni som föräldrar känner er trygga kring diagnos, behandling och de råd ni får. Vi delar ut och går igenom de informationsblad som Region Skåne har tagit fram tillsammans med andra regioner i Sverige för att få ett likartat och evidensbaserat omhändertagande av barn med skallassymetrier och torticollis i hela landet.

Behandling

Tillsammans går vi igenom de övningar och rörelser som ditt barn behöver - det kan vara stretching/töjningsövningar, träning av aktiv rörlighet, styrketräning och positionering. För oss är det av största vikt att ni som föräldrar känner er trygga med rörelserna och träningen då det är i hemmet den bästa och mesta träningen sker och stor vikt läggs vid att få in träningen i olika vardagsaktiviteter och lekar. Efter genomgång av information och behandling jobbar vi med täta uppföljningar för att kunna svara på frågor som eventuellt uppkommit och se till att hemövningarna fungerar och vid behov korrigera dessa.

Har du besvär under eller efter din graviditet så kan våra fysioterapeuter även hjälpa dig med det. Läs mer här. 

Våra ansvariga fysioterapeuter

Erika_zeraidi_fysioterapeut_viklinik_vardcentral_lund.png
Erika Zeraidi
Martina_nilsson_fysioterapeut_viklinik_lund.png
Martina Nilsson
bottom of page