top of page

Mottagning för unga vuxna

Viklinik Vårdcentral Lund har ett samarbete med Unga vuxna som är en mottagning för dig mellan 16 och 29 år. På mottagningen kan du prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer eller frågor kring fysisk och psykisk hälsa. På mottagningen får du en kortvarig kontakt, vid behov hjälper vi dig vidare. Det kan även finnas föreläsningar eller kurser för dig.
Boka tid

Du kan själv boka tid genom att ringa under telefontiden eller genom att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare med namn och telefonnummer.

Mottagningen för unga vuxna nås på 046-3598093​.

Du kan också kontakta unga vuxna via 1177 vårdguiden. Du kan läsa mer om unga vuxna här

Unga_vuxna_lund.png

Kurser hos unga vuxna

ACT - Kurs i att hantera stress och främja hälsa

ACT – Att hantera stress och främja hälsa – ger dig som deltagare enkla verktyg att hantera den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv.
 

Anmäl dig till ACT-kursen om att hantera stress och främja hälsa


Under kursen undersöker vi vad som händer i kroppen när vi blir stressade eller känner andra obehagskänslor. Kursen är en del av Unga vuxnas verksamhet och riktar sig till unga mellan 16-29 år. Vi arbetar också med olika strategier för att hantera dessa känslor - till exempel genom övningar i medveten närvaro och acceptans. Ett viktigt moment i kursen är att ta reda på hur vi vill att våra liv ska se ut.

Unga_vuxna_utbildning.png
Kurs i att hantera självkritik och skam

Att vara självkritisk och känna skam är vanligt. Forskning har visat att vi kan motverka detta genom att utveckla ett mer medkännande och accepterande förhållningssätt till oss själva.

 

Anmäl dig till kursen i att hantera självkritik och skam

Målet med kursen är att du ska få verktyg som kan bidra till att öka självtilliten och till att odla en tryggare och vänligare relation till dig själv och andra. Kursen har sin bas i compassionfokuserad terapi, en terapiform som utvecklats av professor Paul Gilbert i syfte att hjälpa personer med skam, låg självkänsla och hög självkritik.

För dig inom föreningslivet

Unga idag befinner sig i en orolig tid, stressen ökar och det psykiska välmåendet minskar över tid. Och även om långt ifrån alla unga använder alkohol, tobak eller andra droger vet vi att alla dessa preparat finns bara ett meddelande bort via sociala medier.
Inom föreningslivet möter ni därmed också unga som kan vara i behov av lite extra hjälp och stöd.
Kommunen har idag många aktiviter och stöd.

Nedan hittar du bra länkar.
bottom of page