top of page

Boka tid gym

Nedan kan du boka tider och se hur beläggningen normalt är.
10.00-12.00 och 15.00-17.00

Hög belastning. Sämre tillgänglighet.

Övriga tider är god tillgänglighet.
bottom of page