top of page

Främre korsbandsskada

Främre korsbandsskada är en ligamentskada i knät som vanligen uppstår vid utförandet av idrottsliga aktiviteter som innefattar vridningar och riktningsförändringar. En skada på främre korsbandet är omfattande och resulterar oftast i knäinstabilitet vilket leder till en funktionsnedsättning av knäleden och till följd en förlängd frånvaro från idrottsliga aktiviteter. Det engelska namnet på främre korsbandet är anterior cruciate ligament och förkortas vanligen till ACL.
Framre korsbandsskada.jpg

Främre korsbandet är ett ligament inuti knät som går mellan lårbenet och skenbenet. Ligamentet består av olika delar som ger stabilitet i både skjuvning framåt och rotation. Mer än 50% av främre korsbandsskador sker hos unga individer i åldern mellan 15 till 25 år och risken för skada är mellan 2 – 3 gånger högre hos kvinnor vilket man tror beror på variationer i höft och knä vinkel samt hormonella faktorer. 70 % av alla främre korsbandsskador sker inte vid kontakt med andra utan snarare i situationer av inbromsning, landning eller riktningsförändring.

Symtom

Vanliga symtom vid en främre korsbandsskada är:

  • Smärta

  • Svullnad inne i knäet som uppkommer inom 16 timmar från skadetillfället

  • Smärta eller obehag vid böjning och/eller sträckning i knäet

  • Instabilitetskänsla vid belastning av benet

Diagnos och undersökning vid främre korsbandsskada

Diagnosen ställs primärt kliniskt och kan verifieras med MRT och titthåls kirurgi. En väl genomförd klinisk undersökning är likvärdig och i vissa fall bättre jämfört med enbart MRT.

Behandling vid främre korsbandsskada

Trots att ligamentet ger mekanisk stabilitet i knäleden är huvudfunktionen främst relaterat till ”ledsinnet”. Nerver i ligamentet skicka signaler till ryggmärg och hjärna om ledpositionen så att omkringliggande muskler kan koordineras.

Skada på främre korsbandet kan behandlas med rekonstruktion av ligamentet genom att ersätta det med en muskelsena oftast från lårets fram- alternativt baksida. Det går även att avstå från rekonstruktionsbehandling med goda resultat som följd. Val av rekonstruktionsbehandling eller konservativ behandling fattas utifrån olika parametrar som till exempel hur stor knäinstabiliteten skadan orsakar samt vilka krav man ställer på sitt knä. Detta är en diskussion som bör hållas med ansvarig ortoped och erfaren sjukgymnast. Valet av ickeoperativ behandling möjliggör senare operation ifall man upplever att instabiliteten i leden är för stor. Det är viktigt att förstå att skadan på främre korsbandet leder till en permanent förändring oavsett ifall man väljer operation eller inte. Med rätt behandling i form av träning kan man återfå sin knäfunktion så att återgång till idrottsliga aktiviteter möjliggörs.

Rehabilitering vid främre korsbandsskada

Oavsett ifall man väljer operation eller inte skall muskelfunktionen och balansen tränas intensivt och under handledning av sjukgymnast under en period mellan 6 – 12 månader innan återgång till aktivitet. Efter avslutad rehabilitering skall återgång till idrottslig aktivitet vara möjlig, med reservation för individuella avvikelser. Knäfunktionen bör därefter underhållas med regelbunden träning på egen hand för att bibehålla god funktion och stabilitet.

Prognos vid främre korsbandsskada

Vid främre korsbandsskada förekommer det att övriga strukturer i knät också tar skada som till exempel menisk, sidoligament och brosk vilket kan försvåra rehabiliteringen. Dock har man inte funnit något samband mellan hur omfattande skadan är och fysisk aktivitetsnivå man återvänder till. Ifall skadan involverar flera strukturer i knät ökar risken för tidig utveckling av artros.

Använd knappen nedan för att boka in dig för en diagnostik hos någon av våra fysioterapeuter.

bottom of page