top of page

8

Rörelse- och stödjeorganen

Vi kan hjälpa dig med information och rådgivning, träning, smärtlindring och bäckenledsbälte. För att delta i vår gruppträning för gravida behöver legitimerad personal bedömt det som lämpligt för dig. Nedan kan du direkt boka tid för en bedömning av en fysioterapeut.
Cat Cow Pose

Aktivitetsskola

8 veckor

Mer information om hälsoskolan

Information och rådgivning


Undersökning och samtal kring din nuvarande fysiska status, tidigare träningsvana, förväntningar- och eventuella orosmoment under graviditeten. Därefter ger vi information, råd samt lägger upp en plan för att bibehålla träning och fysisk aktivitet under hela graviditeten.


Träning


Under en graviditet ser vi ofta på träning på ett annat sätt; det är inte tiden är prestera utan snarare tränar vi för att underhålla kroppen och må bra. Vi kan erbjuda dig individuellt anpassat träningsupplägg eller råd kring din nuvarande träning utifrån dina förutsättningar. Träningen anpassas därefter allt eftersom graviditeten fortlöper. Att ha en aktiv livsstil med träning under graviditeten har en mängd fördelar; tex ökat fysiskt och psykiskt välmående samt minskad smärta kring rygg och bäckenleder.

Vi erbjuder även gruppträning tillsammans med andra gravida en gång i veckan.


Smärtlindring


Vid behov kan du få smärtlindrande behandling i form av TENS eller dry-needling.

Detta kombineras med rådgivning samt anpassade rörelser och träning – då en anpassad men bibehållen fysisk aktivitet alltid är målet på grund av de fördelar detta ger under en graviditet. Aktivitet och träning kan också verka smärtlindrande.


Bäckenledsbälte


Besväras du av graviditetsrelaterad bäckenledssmärta (tidigare kallat foglossning) eller ryggsmärta kan ett anpassat bälte vara till stor hjälp. För att få så god effekt som möjligt är det nödvändigt att hitta en modell som passar dig. Vi har flera modeller och storlekar som du som gravid kan prova ut tillsammans med oss.


Att tänka på

Det är bra om du....

bottom of page