top of page
Rehabilitering_cykel.png

Fysioterapi

Fysioterapi är en av de kompetenser som vi valt att fokusera på inom Viklinik då fysisk aktivitet är grunden till att bli frisk och på lång sikt hålla sig frisk. Viklinik Vårdcentral Lund har egna fysioterapeuter som arbetar i nära samarbete med vårdcentralens andra yrkesgrupper och med iKLINIKs fysioterapeuter.

Våra fysioterapeuter är första instans och ansvariga för diagnostik, behandling och rehabilitering, när du söker för besvär från rörelseapparaten. Fysioterapeuterna är även ansvariga för våra hälsosamtal och för våra hälsoskolor. Läs gärna mer om våra hälsoskolor här

Viklinik Vårdcentrals fysioterapeuter tar hand om dom flesta besvär som du som patient kan behöva hjälp med. Gäller det idrotts och motionsrelaterade besvär så är det främst iKLINIKs fysioterapeuter du kommer träffa. 

Idrottsmedicin

Om du har en motions och idrottsskada har vi många fysioterapeuter med lång erfarenhet och kompetens som kan ta emot dig med korta väntetider. Läs mer och boka tid under avsnittet idrottsmedicin.

Hälsosamtal

En del av vårt rehabuppdrag innebär att erbjuda hälsosamtal för 40- och 50-åringar. Läs mer om hälsosamtalen här. 

FYSS/FAR

Våra läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor kan skriva ut aktivitet på recept (FYSS/FAR). Läs mer om FYSS/FAR här

Rehabkoordinator

Vid längre sjukskrivningar kan det ibland bli aktuellt att träffa vår rehabkoordinator

bottom of page