Dietist_vardcentral_lund.png

Dietist

En dietist arbetar med att utreda, förebygga och behandla problem relaterade till kost och hälsa. Vår dietist, Evelina kan du träffa såväl fysiskt som digitalt. 

Vår dietist kan kan bl a hjälpa dig med:

  • Diabetes

  • Hjärt-kärlsjukdom

  • Övervikt/fetma

  • Födoämnesallergi och intolerans

  • Mag-tarmsjukdomar

  • KOL

  • Undernäring.