top of page
astma_kol_vardcentral_lund.png

Astma- och KOLmottagning

På vår astma- och KOLmottagning utreder vi och följer upp din lungfunktion vid misstanke om eller bekräftad luftvägssjukdom som astma eller KOL.

Den vanligaste undersökningen är en så kallad spirometri, där du blåser in i en apparat där vi kan mäta din lungkapacitet och flöden genom luftrören. Du kan också få hjälp om du bestämt dig för att sluta röka.

bottom of page