top of page

Prickmottagning

På vår prickmottagning får du hjälp att kontrollera födelsemärken du är orolig över.

I de flesta fall är födelsemärken ofarliga, men det kan vara bra att kolla upp nytillkomna eller avvikande hudförändringar för att hitta hudcancer tidigt. Hudförändringar du bör få bedömda är till exempel: 

  • födelsemärken som börjar klia eller blöda 

  • födelsemärken som har oregelbunden form eller ojämn färg 

  • gamla födelsemärken som växer, ändrar form, ändrar färg eller på andra sätt ändrar utseende. 

  • ”den fula ankungen”, det vill säga födelsemärken som avviker från övriga märken på kroppen  

  • sår som kommit utan anledning och som inte läker 

Hur går undersökningen till? 
När du kommer till prickmottagningen får du träffa en av våra läkare som gör en bedömning. Om det behövs skickas bilder till en hudspecialist. På besöket undersöker vi gärna hela kroppen/hudkostymen och besöket tar ca 15 minuter. Har du andra typer av hudbesvär hänvisar vi till vår ordinarie mottagningsverksamhet. 

Du kan enkelt bokat tid genom att ringa oss på 046-60090. 

 

Vår prickmottagning är endast för listade patienter. 

bottom of page