top of page
Jonas_winge_lakare.png

Lista dig på en vårdcentral

Du väljer själv vilken vårdcentral i Lund du vill tillhöra och vilken läkare du önskar.  
Vår ersättning till vårdcentralen grundar sig på hur många patienter som väljer oss som sin vårdcentral. Om du vill välja oss som din vårdcentral i Lund kan du välja att lista dig hos oss.

Fördelarna för oss om du listar dig hos oss är att vi har vi möjlighet att erbjuda kontinuitet i din vård och att du får träffar alltid samma läkare och personal när du har ett vårdbehov. Vi erbjuder alltid våra listade patienter en fast läkarkontakt och i största möjliga utsträckning den läkare man själv önskar.

 

Om patienter som framöver kommer söka vård hos oss och vår personal även listar sig hos oss kan vi med god framförhållning planera vår personalbemanning, våra öppettider och service utefter hur många som listat sig till vårdcentralen. Om alla patienter istället listar om sig i direkt samband med att dom akut behöver träffa en vårdgivare eller läkare så kan det innebära längre väntetider och att man inte ges möjlighet att träffa just den behandlare man själv önskar.

 

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka till till när du har behov av vård på Primärvårdsnivå. Primärvård är den vård som sker på vårdcentral och inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Du kan välja att söka primärvård var som helst i Sverige när du har ett behov oavsett var du valt att lista dig.

Vad innebär det att lista sig på en vårdcentral i Lund?

  • Du listar dig via 1177 med BankID eller via blankett som skickas till din vårdcentral.

  • Att lista sig är kostnadsfritt

  • Du kan bara vara listad på en vårdcentral åt gången.

  • Du kan när som Byta/lista om dig till annan vårdcentral.

  • Du behöver inte vara listad på den vårdcentral du söker vård på, det är ditt medicinska behov som styr om du får tillgång till vården.

Viklinik_svush.png
bottom of page