top of page
Emil_bergkvist_lakare_viklinik_vardcentral_lund_cut.png
Linn_abrahamsson_lakare_viklinik_vardcentral_Lund_cut.png
kristian_sandstrom_lakare.png
Jonas_winge_lakare.png

Läkarmottagning

På vår läkarmottagning träffar du våra läkare Jonas, Kristian, Emil, Linn, Helen, Elisabet, Anna och Sofia.

På mottagningen sker alla undersökningar och kontroller som kräver ett fysiskt möte. Det kan handla om nytillkomna symptom, kontroll av medicinering eller uppföljning av ett sedan tidigare känt tillstånd.Här bestäms hur man ska behandla, utreda och/eller följa upp ditt mående. Har du behov av uppföljande besök så träffar du alltid samma behandlare. Vid akuta besvär ringer du till mottagningen och får tala med en sjuksköterska, som hjälper dig antingen via telefon eller genom att boka in dig till mottagningen för bedömning och behandling.

bottom of page