top of page
Psykolog_vardcentral_lund.png

Kurator och samtalsstöd

Ibland är den bästa behandlingen att få samtalsstöd, till exempel vid krisbearbetning eller som del av behandling mot depression eller ångest. Vi har en KBT-utbildad kurator på plats för kortare behandlingar och skriver remiss för längre behandlingar enligt Region Skånes riktlinjer när det behövs.
bottom of page