top of page

Kurator och samtalsstöd

Ibland är den bästa behandlingen att få samtalsstöd, till exempel vid krisbearbetning eller som del av behandling mot depression eller ångest. Vi har en KBT-utbildad kurator på plats för kortare behandlingar och skriver remiss för längre behandlingar enligt Region Skånes riktlinjer när det behövs.
bottom of page