top of page

Allergi

Vi utför allergiutredningar vid allergiska besvär, atopiska eksem samt födoämnesallergier. Utredningen utförs med hjälp av pricktest med snabbt svar inom 15 minuter. Utredningen kompletteras även med blodprover om det behövs. Du kommer få behandling och information om dina allergier på vår allergimottagning.

Man kan vara allergisk mot en rad olika ämnen. Några av de vanligaste finner du mer information om nedan. Man kan behöva reda ut orsaken till dina besvär. Har du besvär av allergi kan det vara bra att göra en sk allergiutredning. 

Om du har allergi är du överkänslig mot något ämne som förekommer naturligt i vår miljö. Dessa ämnen är i princip ofarliga och det kallas allergener. För dig som är allergisk kan dessa dock skapa besvär. Vanligt är att man kan få klåda, snuva och svullnad i luftvägar. Man kan behöva reda ut orsaken till dina besvär.

Läs mer på 1177 vårdguiden
Insektsallergi
Pälsdjursallergi
Komjölksallergi
Kvalsterallergi
Jordnötsallergi och nötallergi
Celiaki - Glutenintollerans
Doftöverkänslighet
Råd vid björkpollenallergi
Råd vid gråbopollenallergi
bottom of page