top of page

Utbud och tjänster

Antal tjänster

19

Kostrådgivning

Hälsoskolor

Hälsosamtal

Hemsjukvård

Förnya recept

Rehabkoordinator

Fysisk aktivitet på recept

Kväll- och helgmottagning

Medicinsk träning

Hälsoskolor

Intyg

Fysioterapi och rehabilitering

bottom of page