Rehabilitering_vardcentral_lund.png

Rehabilitering

Rehabilitering är ett mycket brett område, och innebär behandling för att återgå i normalt liv, eller så nära som möjligt. Det kan betyda att du behöver specialanpassad träning eller hjälpmedel, en periods sjukskrivning eller läkemedelsbehandling.

Vi hjälper dig och lotsar dig genom förbättringen och du får kontakt med fysioterapeut, samtalsbehandlare och läkare utifrån behov.

Om du har en idrottsskada har vi stor kapacitet med många fysioterapeuter som kan ta emot dig med korta väntetider. Läs mer under avsnittet idrottsmedicin.