top of page
Rehabilitering_vardcentral_lund.png

Rehabilitering

Rehabilitering är ett mycket brett område, och innebär behandling för att återgå i normalt liv, eller så nära som möjligt. Det kan betyda att du behöver specialanpassad träning eller hjälpmedel, en periods sjukskrivning eller läkemedelsbehandling.

Vi hjälper dig och lotsar dig genom förbättringen och du får kontakt med fysioterapeut, samtalsbehandlare och läkare utifrån behov.

Viklinik Vårdcentral Lund har en egna fysioterapeuter men beroende på besvär kan det vara så att du träffar någon utav iKLINIKs fysioterapeuter. 

Idrottsmedicin

Om du har en idrottsskada har vi stor kapacitet med många fysioterapeuter som kan ta emot dig med korta väntetider. Läs mer under avsnittet idrottsmedicin.

Hälsosamtal

En del av vårt rehabuppdrag innebär att erbjuda hälsosamtal för 40 och 50 åringar. Läs mer om hälsosamtalen här. 

FYSS/FAR

Våra läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor kan skriva ut aktivitet på recept (FYSS/FAR). Läs mer om FYSS/FAR här

Rehabkoordinator

Vid längre sjukskrivningar kan det ibland bli aktuellt att du får träffa vår rehabkoordinator

bottom of page