top of page

Mindfulness

Hantera din smärta, stress och oro.

Så fungerar det

Bedömning

Inför varje gruppstart görs en individuell bedömning.

Individuell anpassning

Din fysioterapeut anpassar träningen utifrån din nivå.

Utvärdering

Under de veckorna som hälsoskolan pågår så  sker en kontinuerlig utvärdering av träningen och den anpassas individuellt. 

Uppföljning

Efter hälsoskolan görs en uppföljning av dess effekter. 

Vi tränar i grupp under 8 veckor, 1 gång per vecka. Vi följer upp 8 veckors perioden med två individuella besök med längre intervall. För att delta behöver legitimerad personal bedömt det som lämpligt för dig. Nedan kan du direkt boka tid för en bedömning av en fysioterapeut.
droppe_ner_hoger_viklinik.png

Högkostnadskort och frikort gäller!

Mer om mindfulness

Vad menas med mindfulness?

Mindfulness, också kallat ”medveten närvaro” är ett förhållningssätt som används för att hantera smärta, stress och oro. Kan med fördel även användas mot nedstämdhet och lättare ångest och depression. Träning i mindfulness kan även ha positiva effekter på sömnproblem och koncentrationsförmåga.

I dagens samhälle går vi allt oftare in på ”autopilot” vilket innebär vi använder samma tankebanor och agerar som vi alltid gjort i olika situationer, vilket kan innebära upprepning av ogynnsamma tankar och beteenden kring smärta, stress och oro. Genom att träna på att avsiktligt rikta uppmärksamheten till nuet, vara öppen och accepterande inför reaktioner i kroppen, de känslor och tankar som kommer till oss, kan vi lättare välja hur vi ska hantera situationen istället för att automatiskt reagera på den. Mindfulness är ett begrepp som från början kommer från buddismen och har utvecklats inom den västerländska medicinen och används idag inom hälso- och sjukvården som en psykoterapeutisk och fysioterapeutisk behandlingsmetod pga. dess vetenskapliga evidens.

Individuell bedömning inför gruppstart

Gruppen riktar sig huvudsakligen till dig som har smärt- eller stressrelaterade besvär. Du träffar en legitimerad fysioterapeut för bedömning och samtal om gruppträning lämpar sig för just dig. Besöket innefattar samtal kring dina besvär, fysisk undersökning och information om medveten närvaro.

Mindfulnessträning i grupp

Grupptillfällena fortlöper under 8 veckor, ett tillfälle per vecka. Under dessa veckor introduceras du för begreppet mindfulness, övningar i meditation, och yoga- inspirerat av behandlingsprogrammet MBSR. För att du ska kunna integrera mindfulness i ditt liv får du vid varje tillfälle med dig en hemövning som du arbetar med till nästkommande tillfälle. Vi reflekterar sedan tillsammans parvis och i grupp. Efter genomgången gruppträningsperiod bokar vi ett individuellt återbesök där vi följer upp hur behandlingen upplevts, dess effekt, samt lägger upp en gemensam plan för framtiden.

Ansvarig fysioterapeut

Jonatan Richter
bottom of page