Jonas_winge_lakare.png

Lista dig på en vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Vår ersättning bygger i huvudsak på hur många patienter som väljer oss som sin vårdcentral. Om du vill tillhöra oss som patient kan du välja att lista dig hos oss.

Fördelarna för dig som patient är kontinuitet i din vård, dvs du träffar alltid samma läkare och personal och fördelarna för oss är att vi kan planera våran vård med god framförhållning och personalbemanning utefter hur många som listar sig till vårdcentralen. Om alla patienter listar om sig i samband med att dom behöver träffa läkare så kan det ofta innebära längre väntetider och att man inte ges möjlighet att träffa just den behandlare man själv önskar.

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till när du behöver öppenvård. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Du kan välja att söka öppenvård var som helst i Sverige.

Vad innebär det att lista sig på en vårdcentral?

  • Det kostar inget att lista sig på en vårdcentral

  • Du kan inte vara listad på flera vårdcentraler samtidigt

  • Du kan bli placerad i kö om du vill byta tillbaka till din gamla vårdcentral

  • Om du står i kö för att lista dig på en annan vårdcentral förlorar du din köplats när du listar dig hos oss. 

Viklinik_svush.png