top of page
Square_rounded3_lightgreen.png
Marcus_tervahauta_cut.png

Din fysioterapeut i Lund

Lunds populära fysioterapiklinik iKLINIK flyttar ihop med Viklinik.
Viklinik_svush.png

iKLINIK metoden

Diagnostik

Noggrann och strukturerad undersökning för att säkerställa vilken eller vilka strukturer alternativt bakomliggande orsaker som framkallar dina besvär. Exempel på strukturer som kan ge besvär är muskler, leder, menisker, ligament, korsband, never eller diskar. Bakomliggande orsaker kan till exempel vara ett trauma, feldoserad träning, vardagsbelastning, livsstilsfaktorer och andra sjukdomstillstånd.

Behandling & Rehabilitering

Rehabiliteringsbehandling är det primära för att främja kroppens spontanläkning och återfå normal och i vissa fall förbättrad funktion. Rehabiliteringsbehandlingen ska utgå och anpassas utifrån de specifika krav du som patient ställer på kroppen. Till exempel din aktivitetsnivå, ditt arbete och eventuellt idrottsutövande. Rehabiliteringsbehandlingen ska noga följas upp av fysioterapeut och korrigeras allt eftersom dina symptom förändras och strukturer blir starkare. Målet är att du ska kunna återgå till din normala belastning och kunna fortsätta vara smärt- och skadefri.

 

Kompletterande behandling

Rehabiliteringsbehandling är det primära för att främja kroppens spontanläkning och återfå normal och i vissa fall förbättrad funktion. Rehabiliteringsbehandlingen ska utgå och anpassas utifrån de specifika krav du som patient ställer på kroppen. Till exempel din aktivitetsnivå, ditt arbete och eventuellt idrottsutövande. Rehabiliteringsbehandlingen ska noga följas upp av fysioterapeut och korrigeras allt eftersom dina symptom förändras och strukturer blir starkare. Målet är att du ska kunna återgå till din normala belastning och kunna fortsätta vara smärt- och skadefri.

 

bottom of page